Пропоную до Вашої уваги відео-лекцію з проекту RSA Animate відомого спеціаліста з картографічної візуалізації мереж Manuel Lima . В даній а...

Від візуалізації мереж до організованої складності в системі направлення поїздопотоків

Пропоную до Вашої уваги відео-лекцію з проекту RSA Animate відомого спеціаліста з картографічної візуалізації мереж Manuel Lima. В даній анімації розповідається про зміну парадигми розуміння світу, в якому ми живемо. На прикладі еволюції візуалізації мереж Ліма пояснює, як ми припинили описувати зв'язки, що існують в нашому складному світі, ієрархічними деревовидними структурами та перейшли до складних мереж (complex networks). Такі мережі утворюють своєрідний каркас відповідних складних систем, що існують в природі, а дослідження властивостей таких мереж дають змістовну інформацію про властивості складних систем в цілому. Спроба пояснити світ, в якому ми живемо, простими правилами при стрімкому вивченні приводить до усвідомлення його нескінченної складності. Як приклад: крапля води містить мільйони мільйонів атомів, і кожен з цих атомів є складною побудовою з внутрішніх частинок і хвиль. Чим більша складність, тим очевидніше, що цей світ не є хаос атомів, що рухаються навмання, але є високо організована, інтегрована структура. Це і є так звана organized complexityP.S. Дані знання можна використати і залізничникам. Наприклад, уявіть граф мережі, в якому призначення плану формування поїздів є ребрами, а станції вершинами. По суті, даний граф дозволяє описати систему організації поїздопотоків. Отже, застосувавши теорію аналізу складних мереж, можна виявити макровластивості даної системи. Кому цікаво, може почитати в даній області досліджень мою статтю у співавторстві в журналі American Journal of Industrial Engineering0 коментарі: