1. Історія створення кафедри УЕР ХІІТ Кафедра  УЕР створена з часу заснування ХІІТу у 1930-1931 рр., як випускна для підготовки фахів...

Історія кафедри Управління експлуатаційною роботою ХІІТ УкрДУЗТ

20:53 0 Comments

  1. 1. Історія створення кафедри УЕР ХІІТ

Кафедра  УЕР створена з часу заснування ХІІТу у 1930-1931 рр., як випускна для підготовки фахівців з організації перевезень і управління на залізничному транспорті. Спочатку і протягом тривалого часу кафедра мала назву “Організація руху і вантажної роботи”, після відокремлення кафедри вантажної роботи – “Організація руху”, з 1953 року вона стала називатися “Експлуатація залізниць”, з 1984 року перейменована на “Управління експлуатаційною роботою”. В 1992 року з частки склада кафедри організована кафедра “Управління вантажною і комерційною роботою.” З 2000 року кафедра мала назву – “Управління експлуатаційною роботою та міжнародними перевезеннями”, а з 2007 року до теперішнього часу кафедра має назву “Управління експлуатаційною роботою”.
У довоєнні роки колективом кафедри керували: професор Н.І.;Сребницький (1935-1938); професор В.М.;Белелюбський (1938-1939); доктор технічних наук, професор В.В.;Повороженко (1939-1941).

Професор
Сребницький Н.І.

Професор
Белелюбський В.М.

Професор
Повороженко В.В.

У подальшому В.В. Повороженко був завідувачем кафедрою, деканом, ректором Московського транспортно-економічного інституту, завідувачем кафедрою, професором Московського інституту інженерів залізничного транспорту. В.В.Повороженко обирався депутатом Київської міської ради, двічі – депутатом Московської ради, протягом десяти років – головою Комітету з транспорту, заступником голови Науково-методичної ради з транспорту України, членом експертної комісії з транспорту Вищої атестаційної комісії (ВАК).
Під керівництвом В.В.Повороженка підготували та захистили дисертації 61 здобувач вченого ступеня кандидата технічних наук та 7 здобувачів  вченого ступеня доктора технічних наук. Він є автором понад 160 друкованих робіт, з них – більш ніж 50 підручників, монографій та брошур.
В.В. Повороженка нагороджено орденом Трудового Червоного Прапора, трьома орденами «Знак пошани»; медалями «За трудовую доблесть», «За оборону Москвы», «За доблестный труд в период Отечественной войны», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», трьома ювілейними  медалями «Ветеран труда».
З початку Великої Вітчизняної  війни до 1944р. завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор В.М.Орлов (1941-1944). У цей час кафедра у складі ХІІТу була в Ташкенті. Пізніше в Харкові в ХІІТі він обіймав посаду завідувача кафедри „Калькуляція, статистика, облік”, отримав вчений ступінь кандидата економічних наук, працював на посаді проректора з навчальної роботи.
З 1945 по 1950 рр. завідуючим кафедрою був призначений к.т.н., доцент Вебер І.Р. Відомий спеціаліст в галузі взаємодії графіка руху з приладами енергопостачання та енергетичного господарства.
У 1950-1968 рр. кафедру очолював Стефанов М.Я. – відомий керівник, науковець, педагог, вихователь. Ним створена і модернізована лабораторія руху, науково-дослідна група, з 1963р.- аспірантура. Признаною була наукова школа з організації перевезень, видано підручник. Стефанов М.Я. отримав урядові нагороди СРСР: орден „Знак пошани”, знак „Почесному залізничнику”.
З кінця 60-х до 90-х років на кафедрі неодноразово змінювалися керівники. У 1969-1974 рр. кафедрою завідував кандидат технічних наук, доцент М.П. Галатченко. Визнаний фахівець в галузі організації вагонопотоків та концентрації сортувальної роботи.
Протягом 1974-1977 рр. – кандидат технічних наук, доцент Н.І.Астафьєв, який до цього обіймав посаду проректора з наукової роботи ХІІТу, був доцентом кафедри. Він організував перебудову кафедри за умови технічної естетики.
З 1977 до 1979 рр. керував викладацьким колективом кафедри кандидат технічних наук, доцент О.М. Толстошей. Відомий фахівець з нормування маневрової роботи.

Професор
Орлов В.М.

Доцент
Вебер І.Р.

Професор
Стефанов М.Я.

З 1979 по 1987 рр. очолював кафедру відомий спеціаліст в галузі пасажирських перевезень, кандидат технічних наук, доцент М.П.Іхненко. За участю М.П.Іхненка виконано багато науково-дослідних робіт за наказами Міністерста шляхів сполучення (МПС), а також розпочато переобладнання лабораторії з організації руху пультами наборними блоковими.
Протягом 1987-1989 рр. виконуючим обов’язки завідувача кафедрою працював кандидат технічних наук, доцент В.М.Кулешов, який організував тривалу виробничу практику, заняття на станції Основа.
У 1989-1992 рр. колектив очолював кандидат технічних наук, доцент Гриценко В.М. Відомий фахівець в галузі організації і механізації пакетних перевезень. У цей час були організовані заняття на філії кафедри на станції Харків-Балашовський, створено кабінет ДНЦ на базі ЕОМ СМ-2.
З 1993 р. до 2000 р. посаду керівника кафедри обіймав  кандидат технічних наук, доцент В.М.Кулешов. За часів його перебування на цій посаді було розроблено НМКД, кафедрі передано дисципліни «АСУЗТ», «Математичні моделі в розрахунках на ПЕОМ», створено комп’ютерний клас факультету УПП, кабінет автоматизованих робочих місць, запроектовано лабораторію комп’ютерного управління рухом поїздів, виконано науково-дослідні роботи за завданням Укрзалізниці, організовано філію кафедри на станції Харків-Пасажирський, розроблено навчальний план і робочі програми з  підготовки магістрів кадрового резерву залізниць України. З 2001 року доценту Кулешову В.М. присвоєне звання професора УкрДАЗТ.

Доцент
Гриценко В.М.

Доцент
Іхненко М.П.

Професор
Кулешов В.М.

У 2000 р. завідувачем кафедрою було призначено доктора технічних наук, професора Тетяну Василівну Бутько. Вона відомий спеціаліст з математичного моделювання і управління складними системами безперервного та дискретного типу на залізничному транспорті, член експертної ради Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки та Вищої атестаційної комісії України, академік Транспортної академії України (2008 р.). Член спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій УкрДАЗТ, ДНТУЗТ. Нагороджена почесною грамотою Міністерства транспорту України, знаком “Залізнична слава” ІІІ ступеню, знаком “Почесний працівник транспорту України”. Керує науковою роботою докторантів та аспірантів. Читає лекції з дисциплін: “Основи теорії транспортних процесів і систем”, “Основи теорії систем і управління”.  Автор 110 наукових праць і навчально-методичних розробок, у тому числі 3-х підручників з грифом Міністерства освіти і науки України.
За цей час лабораторію організації руху переобладнано в комп’ютерну лабораторію управління рухом поїздів, створено другий комп’ютерний клас, обладнано методичний кабінет і робоча кімната аспірантів, опрацьовані нові робочі плани, розроблені типові програми для підготовки як бакалаврів так і магістрів.

Професор
Бутько Т.В.

Під керівництвом Бутько Т.В. ефективно працює аспірантура і докторантура в напрямку дослідження і вирішення проблеми ресурсозбереження при організації перевізного процесу на залізничному транспорті на основі використання інформаційних технологій і принципів логістики. Вона є членом редакційних колегій двох наукових видань.

2. Історія та сучасність у фотографіях

Зліва направо: 1 ряд Котенко А.М., Березань О.В., Мельнік М.І., Свіщева М., Зленко І.М.,
Лук’янов Ю.Ю.; 2 ряд Матчаний В.Г., Іхненко М.П., Поляков А.О., Кривоший Б.О., Кулешів В.М., Грищенко В.М., Старова Л.М.
Колектив кафедри -1990 рік


Зліва направо: 1 ряд  Малахова О.А., Житнік І.А., Рябушка Ю.А., Калашнікова Т.Ю., Щербіна М.Є.
2 ряд Прохоров В.М., Сіконенко Г.М., Зонов В.Д., Гребцов О.І., Березань О.В., Бутько Т.В., Данько М.І., Ломотько Д.В., Кулешов В.М., ШумікД.В.
Колектив кафедри -2004 рік

Зліва направо: 1 ряд  Бутько Т.В., Ломотько Д.В., Щербіна М.Є., Ткачов Ф.Г., Житнік І.А.,
Зонов В.Д., Березань О.В.;
2 ряд Сіконенко Г.М., Малахова О.А., Шумік Д.В., Рябушка Ю.А., Кулешов В.М.,
Ходаківський О.М., Чернявський В.К.
3 ряд Прохорченко А.В., Лаврухін О.В., Петрушов В.В., Головко Т.В., Чеклова Є.В., ДолгополовП.В.
4 ряд Прохоров В.М., Константінов Д.В, Олейніков К.Ю., Костиркіна Т.О.
Колектив кафедри 2009 рік