Одним із основних механізмів підвищення ефективності операційної діяльності залізничної компанії є автоматизація процесів диспетче...

Автоматизація диспетчеризації на залізницях Франції. Як це буває...

       Одним із основних механізмів підвищення ефективності операційної діяльності залізничної компанії є автоматизація процесів диспетчеризації перевезень. В умовах відсутності значних капітальних вкладень у розвиток інфраструктури багато проблем можна вирішити лише створивши якісну систему управління рухом поїздів, що дозволить підвищити безпеку руху, пропускну спроможність, прискорити швидкість перевезень вантажів і пасажирів, покращити точність та надійність перевізного процесу. Це в сучасних умовах є визначальним для конкурентоспроможності залізничного транспорту.
       На залізницях України автоматизація планування перевезень набула високого рівня розвитку (АСК ВП УЗ-Є та АСК ПП УЗ). Однак автоматизація диспетчеризації на рівні оперативного управління рухом поїздів є досить фрагментованою і нерозвиненою. Повністю відсутній зворотній зв'язок у системі диспетчеризації, що не дозволяє якісно оцінювати фактичне виконання плану слідування поїздів. У 90% випадків поїзний диспетчер досі дізнається про фактичний час слідування поїзда через доповіді чергових по станції. Не автоматизованими залишаються низка етапів у процесі управління рухом поїздів. Все це неминуче доведеться вирішувати нашій залізниці прискореними темпами для забезпечення стійких позицій на ринку перевезень. Тим паче в умовах вже прийнятої програми створення регіональних диспетчерських центрів. Вважаю, що українські залізниці мають досить високої якості інфраструктуру, і після проблем з тягою і вагонами, які можна вирішити, поступаються всім своїм сусідам залізницям-конкурентам лише в частині автоматизації диспетчеризації.
       Щоб визначити прийнятний напрямок автоматизації для залізниць України, важливо вивчити досвід інших залізниць. До Вашої уваги пропонується експрес-ознайомлення з IT-інструментами для автоматизації диспетчерського управління на всіх рівнях, що діють на залізницях Франції.
       Для контролю і управління рухом поїздів в режимі реального часу концерн SNCF в особі Департаменту досліджень та інновацій (франц., la Direction de la Recherche et de l’Innovation) впровадив низку IT-інструментів. Це автоматизовані системи EXCALIBUR, COLT, GEDEON, ECLER, MISTRAL, GALIT та AGORA.
       На рівні мережі в цілому діє автоматизована система під назвою EXCALIBUR, яка допомогає диспетчерам Національного центру залізничних операцій (фр., Le Centre National des Opérations Ferroviaires, CNOF) в управлінні інцидентами під час експлуатації мережі. Для розуміння - у Франції функціонує дворівнева система диспетчерського управління: національний (CNOF) і регіональний (CCR) рівні.
       EXCALIBUR дозволяє переглядати на залізничній мапі Франції інциденти та їх наслідки з точки зору тяжкості впливу на інші поїзди (різні кольори). Вид моніторів на робочому місці диспетчерів у CNOF наведений нижче

       Детальніше інтерфейс EXCALIBUR       Зверніть увагу - червоний колір ліній на мережі сигналізує про виникнення затримок поїздів на даних лініях.


       Якщо EXCALIBUR дозволяє контролювати та аналізувати весь поїздопотік на рівні мережі, то наступна низка інструментів призначена для деталізованого контролю та аналізу руху спеціалізованого поїздопотоку на лініях. Так, першим з таких інструментів є COLT (франц., Coordination Opérationnelle des Lignes TGV), який використовується для аналізу руху високошвидкісних поїздів на LGV лініях. Інтерфейс COLT нижче


       Наступний - GEDEON, що призначений для аналізу вантажного трафіку: забезпечує онлайн моніторинг руху вантажних поїздопотоків по всій території Франції. Дана система використовується, як на рівні CNOF, так і у Спеціальному диспетчерському центрі обслуговування вантажного руху на сортувальних та дільничних станціях (франц., Centre Opérationnel Escale Fret, або скорочено le COE Fret). Інтерфейс GEDEON нижче


       Останній - ECLER (франц., Exploitation Commerciale d’une Ligne En temps Réel), який призначений для тих самих задач, що і системи вище, але тільки для ліній RER. Використовується даний інструмент у Спеціальних диспетчерських центрах - COT (франц.,Centre Opérationnel Transilien), які здійснюють управління однією або декількома лініями RER. У разі порушень руху поїздів, інструмент може розробити новий аварійний план руху поїздів, враховуючи експлуатаційні обмеження, що впливають на розвиток інциденту, що виник. Загальний вид робочого місця диспетчера COT з моніторами системи ECLER представлено нижче


       Детальніше інтерфейс ECLER, що на моніторах
       Нижче наведений інтерфейс на екрані відображає відстеження поїзда за номером з простим колірним кодом. Цей код означає, що якщо поїзд слідує вчасно, то номер поїзда візуалізується зеленим, запізнюється менш ніж на 5 хвилин - помаранчевим, затримується більш ніж на 5 хвилин в порівнянні з нормативним графіком - червоним.       Загальний вигляд на моніторі іншого полігону


       Для реалізації функцій віддаленого управління стрілками і сигналами на станціях та диспетчерських дільницях застосовується диспетчерська централізація (ДЦ) MISTRAL. Використовується дана ДЦ на робочих місцях так званих диспетчерів - Agent-circulation (AC), що відповідають за правильність приготування маршрутів поїздів, безпеку і обслуговування поїзда на підвідомчій дільниці. AC виконує завдання з управління маневрами, виконує певні дії в разі несправностей об'єктів сигналізації. Система MISTRAL використовується на регіональному рівні в центрах управління мережею (франц., la commande centralisée du réseau, CCR). Більш докладний опис центру управління мережею в місті Діжон можна прочитати тут.
        АРМ Agent-circulation з інтерфейсом системи ДЦ MISTRAL наведено нижче


       Детальний вид MISTRAL


       В CCR також використовується система GALIT (франц., Graphiques Automatiques, Liés à l’Infrastructure des Trains en Exploitation), яка виконує функції автоматизованого ведення графіку виконаного руху поїздів на дільниці. Використовується дана система на робочому місці диспетчера - Agent Régulation (AR), який відповідає за планування і регулювання рухом поїздів на диспетчерській ділянці. Даний диспетчер повністю позбавлений функцій приготування маршрутів для руху поїздів.


       Не вдалося знайти якісного інтерфейсу даної системи, однак на фото вище можна побачити праворуч - монітор з графіком виконаного руху поїздів в режимі реального часу, та ліворуч - інтерфейс GALITE GOV (франц., Graphique d’Occupation des Voies), що візуалізує зайнятість колій на станції.
       З IT-інструментів станційного рівня можна згадати систему AGORA (франц., Aide à la Gestion Opérationnelle par les acteuRs de l’escAle). Дана система призначена для контролю за підготовкою поїздів на станції. Застосовується AGORA на моніторах робочих місць у спеціальних диспетчерських центрах обслуговування на пасажирських станціях (франц., Centre Opérationnel Escale, COE). В межах функцій COE є відповідальність за контроль і координацію підготовки поїздів.

        Система AGORA дозволяє збирати інформацію про виконання етапів обробки поїздів на коліях станції та надає можливість візуалізувати їх на моніторі різними кольорами.Інформацію про послідовність виконання дій з платформи передається працівниками до системи за допомогою спеціального портативного терміналу (PDA). Інтерфейс AGORA нижче

       Вище переліченими інструментами не обмежується перелік програмних продуктів для підвищення ефективності диспетчеризації, що існують на залізницях Франції. Важливим є концепція їх застосування, яка передбачає використання на різних ієрархічних рівнях системи диспетчеризації з вибраними функціями для рішення відповідних задач. Така концепція надає інструментам гнучкість та універсальність. Для уявлення зв'язків між інструментами, нижче представлена схема їх взаємодії між собою та базами даних. Схема старенька (взята з книги 2005р.), однак повністю дає уявлення про гнучкість функцій. Однією із важливих баз даних для реалізації якісної диспетчеризації є календарна база нормативних графіків руху поїздів - HOUAT (франц., HOraires Utiles A Tous). Дана база є основою для співставлення фактичного часу руху поїздів з нормативними для визначення відхилень у русі. На схемі червоні стрілки - планування трафіку; сині - контроль трафіку; зелені - контроль інцидентів.


       За висновками хочу звернути увагу на важливу особливість напрямків автоматизації підтримки прийняття рішень - це рішення задач, не тільки керування і контролю руху поїздів, але і аналіз збоїв їх слідуваання, тобто системи на промисловому рівні вже вміють прорахувати наслідки затримок поїздів на лініях і мережі. Для того, щоб не відставати вже зараз слід, до технічних вимог АС вносити таку функцію.       Читати додатково:
       Досвід дублювання системи диспетчеризації на залізницях Японії
       Постіндустріальна економіка та вантажні перевезення на залізницях Японії
0 коментарі: